Rada poskytla OECD informácie o tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca

  • 02.05.2022

V súvislosti s projektom Integrity review, na ktorom sa Rada podieľa ako partner, sa dňa 26. apríla 2022 uskutočnil videohovor s odborníkmi na etiku a integritu z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Radu zastupoval člen Rady Maroš Paulini, za Úrad vlády Slovenskej republiky sa na ňom zúčastnili Martina Mráziková zo sekcie štátnej služby a verejnej služby a Alexandra Kapišovská, riaditeľka odboru prevencie korupcie.
 
Témou videohovoru bol proces tvorby Etického kódexu štátneho zamestnanca a jeho zavedenie do praxe. Člen Rady zástupcov OECD oboznámil so zahraničnými a domácimi zdrojmi dobrej praxe, ktorými sa Rada pri tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca inšpirovala a súčasne ich informoval o pracovných skupinách zložených jednak z odborníkov na etiku, ako aj zo štátnych zamestnancov, ktoré sa na jeho tvorbe spolupodieľali.
 
Videohovor sa uskutočnil v rámci širšej spolupráce Rady a OECD, ktorá zahŕňa vzájomné konzultácie pri projektoch a prinášanie dobrej praxe pre slovenských štátnych zamestnancov.