Rada konzultovala novelu Etickému kódexu pre Island

  • 16.12.2022

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini spolu so zamestnancom kancelárie Rady Martinom Firákom absolvovali dňa 14. decembra 2023 online konzultáciu s Ásthildur Valtýsdóttir z kancelárie predsedu vlády Islandu.

Island v súčasnosti čelí výzve, ako komplexne regulovať etiku, tak aby bola táto regulácia efektívna, no zároveň nedochádzalo k duplicite medzi zákonom a etickým kódexom. Rada Islandu poskytla informácie o slovenskom Etickom kódexe štátneho zamestnanca a procese jeho kreovania, ako aj o prieskume etických postojov a vedomostí medzi štátnymi zamestnancami z roku 2018, ktorý príprave etického kódexu predchádzal a prieskumu o stave integrity medzi štátnymi zamestnancami z roku 2022. Rada tiež zdieľala dobrú prax o etických tréningoch, faktoroch ktoré ovplyvňujú etické správanie a spolupráci s vysokými školami.