PROSBA - Dotazník pre štátneho zamestnanca

  • 17.01.2019

Rada pre štátnu službu pripravila dotazník pre štátneho zamestnanca. Názory a postoje štátnych zamestnancov pomôžu objasniť stav štátnej služby a prispejú k tvorbe návrhov na zlepšenie. Preto si dovoľujeme požiadať všetkých štátnych zamestnancov o vyplnenie a šírenie dotazníka. Vyplnenie zaberie približne 10 minút, dotazník je anonymný a je možné ho vypĺňať do 14.februára.

Vopred Vám za to ďakujeme, dotazník nájdete na: https://tinyurl.com/yd2p6jxw.