Prijatie u prezidenta

  • 14.03.2019

V pondelok 11. marca 2019 členov Rady pre štátnu službu prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Predseda rady Pavol Tkáč na tomto stretnutí predstavil jednotlivých členov rady a priblížil jej činnosť, ďalšia diskusia sa týkala predovšetkým Etického kódexu štátneho zamestnanca a prebiehajúcich príprav správy o stave a vývoji štátnej služby.
 
Krátku reportáž z prijatia si môžete pozrieť tu (čas 25:08):
https://www.ta3.com/clanok/1150155/hlavne-spravy-z-11-marca.html


Foto: Kancelária prezidenta SR