Predstavitelia rady sa stretli so zástupcami Belgicka a Holandska

  • 29.05.2019

Dňa 17.5 sa členovia rady Daniela Zemanovičová, Zuzana Šabová a zamestnanec kancelárie rady Maroš Paulini stretli so zástupcom veľvyslanca Holandského kráľovstva pánom Bartom Pennewaertom a zástupcom veľvyslanca Belgického kráľovstva pánom Martinom Lambartsom.

V diskusii diplomati ocenili prácu rady, najmä pripravený etický kódex a spoluprácu s neziskovým sektorom.  Z diskusie vyplynuli príležitosti na ďalšiu spoluprácu medzi radou a inštitúciami s podobným zameraním v Holandsku a Belgicku. Predstavitelia rady sa pýtali najmä na testovanie integrity a školenia v oblasti etiky.