Predstavitelia Rady pre štátnu službu vystúpili na 1.úradníckom festivale

  • 06.06.2018

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil v Bratislave Prvý úradnícky festival, ktorý spoločne organizovali Klub úradníkov dobrej vôle a Transparency International Slovensko.

Cieľom podujatia bolo priniesť námety na skvalitnenie a rozvoj úradníckej práce, na workshopoch prezentovať trendy a skúsenosti z oblasti manažmentu, komunikácie či práce s dátami a poskytnúť účastníkom priestor pre diskusiu a výmenu skúseností. Predstavitelia Rady pre štátnu službu, Daniela Zemanovičová, Ctibor Košťál, Zuzana Šabová a Maroš Paulini prezentovali poslanie, kompetencie a doterajšie aktivity Rady pre štátnu službu a v nadväzujúcej diskusii zodpovedali otázky účastníkov workshopu.

Záujem účastníkov sa sústreďoval najmä na problematiku kompetencií Rady pre štátnu službu a Úradu vlády SR pri dohľade nad dodržiavaním zákona a princípov štátnej služby, otázky etiky a budovania dôvery v štátnu službu a legislatívne námety účastníkov na zmeny zákona o štátnej službe. Pre Radu pre štátnu službu sú stretnutia so štátnymi zamestnancami a verejnosťou dôležitým zdrojom informácií a umožňujú jej zacieliť odborné aktivity na najaktuálnejšie témy v štátnej službe

 

Fotogaléria