Prednáška predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

  • 31.03.2023

Dňa 27. marca 2023, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 3. ročníka študijného programu Manažment a ekonomika verejnej správy. Prednáška bola zameraná na postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu a zákon o štátnej službe. Prednáška bola interaktívna, študenti diskutovali a zaujímali sa o politizáciu štátnej služby, hodnoty a o dodržiavanie princípov štátnej služby v praxi.