Prednáška predsedu Rady na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

  • 15.11.2022

Dňa 11. novembra 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč, prednášku pre študentov 1. ročníka odboru manažmentu verejnej správy. Prednáška bola zameraná na tému Postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu. Po prednáške nasledovala obohacujúca živá diskusia, v rámci ktorej sa študenti zaujímali aj o možnosti spolupráce Rady s politikmi a tretím sektorom.