Prednáška pre študentov odboru Ekonomika a manažment verejnej správy

  • 02.12.2021

V utorok, 30.11.2021, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu Teória verejnej správy online prednášku pre 45 študentov 1. ročníka Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Prednáška bola zameraná na tému Verejná správa na Slovensku a tiež na tému Postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu a s tým súvisiaci prehľad podnetov, ktoré boli Rade doručené za predchádzajúce roky. Študenti sa v rámci diskusie zaujímali aj o aktivity, na ktoré sa Rada zameriava v tomto období. Ďalšie otázky študentov smerovali k oblasti spolupráce Rady s politikmi, s médiami, ako aj k dôsledkom prijatej novely zákona o štátnej službe týkajúcej sa odvolávania vedúcich zamestnancov bez uvedenia dôvodu. Prednáška sa konala na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.