Prednáška pre študentov Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

  • 25.04.2022

Dňa 21. 4. 2022, na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu Teória verejnej správy ďalšiu online prednášku, tentokrát pre študentov 3. ročníka Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Prednáška bola zameraná na tému Verejná správa na Slovensku a Postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu. Študenti sa v rámci diskusie zaujímali o aktivity, na ktoré sa Rada zameriava v tomto období. Ďalšie otázky študentov smerovali k oblasti spolupráce Rady s politikmi, s médiami, ako aj k dôsledkom prijatej novely zákona o štátnej službe týkajúcej sa odvolávania vedúcich zamestnancov bez uvedenia dôvodu.