Prednáška Prax etiky v štátnej službe

  • 20.10.2021

Dňa 20. októbra 2021 zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini odprezentoval na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského prednášku na tému Prax etiky v štátnej službe. Okrem základných informácií o etickom kódexe štátneho zamestnanca bola prednáška zameraná aj na riešenie praktických príkladov – riešenie etických dilem. Tie sa týkali najmä zásad Etického kódexu štátneho zamestnanca, konkrétne zásady konania štátneho zamestnanca vo verejnom záujme a zásady dôstojnosti a rešpektu v medziľudských vzťahoch.