Prednáška o etike na Ekonomickej fakulte TUKE

  • 17.12.2020

V stredu, 9. decembra 2020, realizovala členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová, spolu so zamestnancami Kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom, prednášku na tému Etika v štátnej službe pre študentov prvého ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Napriek tomu, že sa prednáška konala online formou, študenti sa aktívne zapojili do riešenia etických dilem a diskutovali o etických otázkach.

Prednáška je pokračovaním spolupráce Rady pre štátnu službu s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach na základe memoranda o spolupráci.