Prednáška na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK

  • 07.11.2019

Zamestnanec kancelárie Rady Maroš Paulini prednášal 31. októbra 2019 na Fakulte sociálnych a ekonomických veci UK študentom programu Erazmus z Rumunsku a Talianska. Prednáška sa konala v rámci spolupráce v oblasti štátnej služby, memorandum o ktorej podpísali RŠS a FESV UK na jar 2019, jej témami boli etický kódex a riešenie morálnych dilem.