Prednáška Maroša Pauliniho na Technickej univerzite v Košiciach

  • 11.10.2023

V pondelok, 2. októbra 2023, uskutočnil člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini na pozvanie Technickej univerzity v Košiciach prednášku na tému štátnej služby pre študentov prvého ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment verejnej správy na TU KE.

Prednáška študentom priblížila, ako vyzerá práca štátneho zamestnanca v praxi, jeho či jej profesionálny rast, a ako sa mení rola úradníka ako administrátora na rolu odborníka, ktorý ovláda rôzne zaujímavé zručnosti, od dátovej analytika po behaviorálnu psychológiu. Maroš Paulini tiež hovoril o dôležitosti osobných a organizačných hodnôt. Prednáška sa dotkla aj etického správania (najmä) štátnych zamestnancov a faktorov, ktoré k nemu motivujú - alebo majú, naopak, potenciál demotivovať. Obsiahlo sa venovala konfliktu záujmov, jeho pochopeniu, predchádzaniu a riešeniu situácií, kedy k nemu už došlo, vrátane praktických príkladov z praxe Rady.

Študentov zaujímala najmä obsahová náplň a praktické stránky práce štátnych zamestnancov, jej vývoj v čase a súčasné trendy, ale aj význam práce pre svoju krajinu a témy etiky a konfliktu záujmov všeobecne. Prednášky sa zúčastnilo šesťdesiat študentov, z toho takmer polovicu tvorili študenti zo zahraničia.