Pracovné stretnutie so služobnými úradmi k tvorbe Etického kódexu

  • 01.06.2018

Dňa 31.5. sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi služobných úradov k tvorbe Etického kódexu štátneho zamestnanca. Rada a pre štátnu službu chce pri tvorbe Etického kódexu využiť aj poznatky a skúsenosti služobných úradov s agendou etiky. Na stretnutí sa diskusia zamerala najmä na praktické otázky presadzovania etických požiadaviek na služobných úradoch.  Predstavitelia Rady pre štátnu službu prezentovali aj príklady dobrej praxe zo zahraničia (Kanada, Veľká Británia), kde fungujú osobitné útvary – etické komisie, etickí komisári, poverené realizáciou etickej agendy v inštitúciách, a spoločne s predstaviteľmi služobných úradov diskutovali o možnostiach vytvorenia systému, ktorý by z etiky urobil na služobných úradoch živú  a funkčnú agendu.