Plánované stretnutie s etickými poradcami

  • 15.02.2021

Rada pre štátnu službu pripravuje druhé on-online stretnutie s etickými poradcami a zamestnancami poverenými na služobných úradoch zabezpečovať etickú agendu. Na stretnutí budeme pokračovať v riešení etických dilem, budeme sa venovať etickému rozhodovaniu, predstavíme letáčik k etickým zásadám a zástupcovia niektorých služobných úradov priblížia ich prácu v oblasti etiky.

Prosíme služobné úrady, ktoré ustanovili etických poradcov, resp. osoby poverené etickou agendou po prvom stretnutí (23.10.2020), aby nám poslali na nich kontakt na martin.firak@vlada.gov.sk.