Online diskusia Etika v štátnej službe a etické rozhodovanie

  • 09.11.2020

V rámci projektu Otvorené vládnutie, ktoré organizuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa 5.11.2020 uskutočnila online diskusia na tému Etika v štátnej službe a etické rozhodovanie. Členky Rady Zuzana Šabová a Daniela Zemanovičová a zamestnanci kancelárie Maroš Paulini a Martin Firák prezentovali informácie týkajúce sa stavu a vnímania etiky v štátnej službe, etického kódexu, aktivít Rady pre štátnu službu a trendov v zahraničí. Na konkrétnych príkladoch naznačili riešenie etických dilem a poskytli základné informácie k etickému rozhodovaniu. Po prezentácii účastníci diskutovali o uvedených témach.

 

Fotogaléria