Odborná štúdia Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

  • 08.01.2021

Rada pre štátnu službu v rámci svojich kompetencií vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby. Najnovšia odborná štúdia Rady sa zaoberá služobným hodnotením, ktoré je naviazané na princíp efektívneho riadenia a princíp profesionality.
Odborná štúdia na základe údajov od služobných úradov a dát získaných z dotazníka a pološtruktúrovaných rozhovorov pripravila odbornú štúdiu o služobnom hodnotení. V štúdii nájdete ucelený pohľad na služobné hodnotenie – jeho význam a účel, previazanosť na ciele organizácie, hodnotiace kritériá, prípravu a podklady k hodnoteniu, hodnotiaci rozhovor, spätnú väzbu, diferencovanie zamestnancov, priebeh a atmosféru pri hodnotení, využívanie poznatkov z hodnotenia, školenia a dobrú prax. Poskytuje aj informácie o podnetoch, ktoré riešila Rada v oblasti služobného hodnotenia.

Informácie môžu využiť hodnotitelia, hodnotení ŠZ a služobné úrady pri realizácii služobného hodnotenia a tvorcovia systému pri úvahách ako zlepšiť postupy služobného hodnotenia v súlade s trendmi a dobrou praxou v zahraničí ako aj na Slovensku.
Štúdia je dostupná na webstránke Rady.

Autori uvítajú reakcie a spätnú väzbu prostredníctvom e-mailu na daniela.zemanovicova(at)vlada.gov.sk alebo zuzana.sabova(at)vlada.gov.sk.