Nová členka Rady

  • 07.06.2023

Dňa 2. mája 2023 zvolila uznesením č. 2188/2023 Národná rada SR novú členku Rady pre štátnu službu Renátu Roszbeck. Nová členka Rady bola do funkcie v zmysle zákona o štátnej službe navrhnutá predsedom Najvyššieho kontrolného úradu. Na základe uvedeného je po dlhšej dobe Rada pre štátnu službu v plnom zložení.

Bližšie informácie o novej členke Rady si môžete pozrieť tu.