Newsletter Rady pre štátnu službu 1/2022

  • 24.11.2022

Nájdete v ňom články o

  • novelizácii zákona č. 55/2017 Z. z.
  • vyhodnotení zberu dát v oblasti služobných hodnotení
  • rozbor podnetu: Princíp Dôstojnosť a rešpekt v medziľudských vzťahoch
  • odporúčaniach Rady pre účasť štátnych zamestnan-cov v politickom živote
  • nástrojoch riešenia konfliktov v štátnozamestnaneckých vzťahoch
  • aj o tom, ako sa vysporiadať so stresom

Newsletter si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu:
/data/files/8196_newsletter-rss-01-2022.pdf

Prajeme príjemné čítanie!