Memorandum o spolupráci s Fakultou verejnej správy UPJŠ

  • 19.09.2019

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., podpísali v utorok, 17. septembra Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je vymedzenie rámca spolupráce FVS a RŠS v oblasti rozvoja štátnej služby na Slovensku a v oblasti vzdelávania a výchovy študentov s cieľom prepojenia praktických a vedeckých poznatkov a ich následného využitia na zlepšenie štátnej služby na Slovensku.
 
Memorandum o spolupráci