Medzinárodná konferencia „Etika a integrita veřejné správy“

  • 29.05.2019

Členka rady Daniela Zemanovičová vystúpila s príspevkom Stav a vnímanie etiky v štátnej službe v SR na medzinárodnej konferencii „Etika a integrita veřejné správy“, ktorá sa konala v Senáte parlamentu ČR v Prahe 23.5.2019.  Na konferencii vystúpil aj podpredseda senátu ČR J. Oberfalzer, námestník ministra vnútra ČR pre štátnu správu J. Postránecký, zástupcovia OECD, European Business Ethics Network, Institute of Business Ethics, akademici z CERGE-EI Praha, UK v Bratislave, Univerzity Adama Mickiewicza Poznaň. Konferencie sa zúčastnili aj predseda RŠS P. Tkáč a členka rady Z. Šabová. Predstavitelia RŠS prerokovali so zúčastnenými zástupcami formy ďalšej spolupráce.

 
 

Fotogaléria