Letná škola EUPAN

  • 05.11.2021

Jedným z kľúčových cieľov EUPAN - Európskej siete verejnej správy, je podporovať vývoj spoločných nástrojov, aktivít a vízií. Na valnom zhromaždení dňa 17. novembra 2020 počas plenárneho zasadnutia EUPAN bola schválená potreba výmeny skúseností medzi členmi siete, a to prostredníctvom organizovania letnej školy EUPAN.

Tohtoročná letná škola EUPAN bola presunutá z pôvodného (letného) termínu a uskutočnila sa v Berlíne v dňoch 1. až 5. novembra 2021. Zaoberala sa témami integrity, dôvery a profesionality a zúčastnil sa na nej aj člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini.