Kancelária Rady

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Kancelária rady.
 
Telefón:
02/ 209 25 635
 
E-mail:
rss@vlada.gov.sk

Kancelária rady pre štátnu službu

Zamestnanci kancelárie a ich odborné zameranie

Mgr. Kamil Štefánek – riaditeľ kancelárie
Mgr. Martin Firák – podnety, odborné štúdie, analytika
Mgr. Maroš Paulini – podnety, odborné štúdie, analytika
Mgr. Alexander Rác - legislatíva, podnety štátnych zamestnancov
Mgr. Ivana Šostaková – podnety, medzinárodná spolupráca, agenda predsedu Rady pre štátnu službu
Mgr. Marián Uvíra – princípy štátnej služby, podnety štátnych zamestnancov
Dátum poslednej aktualizácie: 02.07.2019 18920