Kancelária Rady

Úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti rady plní Kancelária rady.
 
Telefón:
02/ 209 25 635
 
E-mail:
rss@vlada.gov.sk

Kancelária rady pre štátnu službu

Zamestnanci kancelárie a ich odborné zameranie

JUDr. Zuzana Šabová – etika, odborné štúdie, medzinárodná spolupráca
Mgr. Alexander Rác -  legislatíva, podnety štátnych zamestnancov
PhDr. Oliver Buzek – podnety, medzinárodná spolupráca, agenda predsedu Rady pre štátnu službu
Mgr. Marián Uvíra – princípy štátnej služby, podnety štátnych zamestnancov
Mgr. Maroš Paulini – odborné štúdie, analytika
Mgr. Kamil Štefánek – administratíva
Dátum poslednej aktualizácie: 12.09.2018 18920