Hranice etického správania: videá

  • 09.10.2019

Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová nahrala sériu videí, v ktorých vysvetľuje dôležitosť etických pravidiel v štátnej správe. Kde sú hranice etického a neetického konania? Ako má úradník postupovať, pokiaľ sa stane svedkom neetického konania?
 
Videá vznikli v rámci projektu Transparency International Slovakia (TIS) Transparency Akadémia, spracované boli so súhlasom Rady. Zdieľame ich so súhlasom TIS.