Hodnotiaca návšteva Slovenska k vykonávaniu Dohovoru OSN proti korupcii

  • 27.10.2022

V dňoch 25. až 27. októbra navštívili Slovenskú republiku delegácie z Moldavska a Mozambiku s cieľom vyhodnotiť implementáciu článkov 5 až 14 a 51 až 59 Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii (UNCAC), ktorého je Slovensko signatárom.

Jadro návštevy pozostávalo z vyhodnocovania zavedenia jednotlivých ustanovení Dohovoru do slovenského právneho poriadku formou diskusie s predstaviteľmi inštitúcií, v gescii ktorých sa predmetná právna úprava nachádza.

Radu pre štátnu službu na stretnutí s hodnotiteľmi zastupoval jej člen Marián Török a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák, s cieľom poskytnúť doplňujúce hĺbkové informácie k implementácii článkov 7 a 8 Dohovoru, ktoré sa venujú verejnému sektoru a úprave etiky a správania na pracovisku.