Etický tréning pre zamestnancov MIRRI SR

  • 22.03.2024

V dňoch 19. a 20. januára 2024 sa konal v dvoch kolách, naživo aj online, etický tréning Rady pre štátnu službu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) zameraný na posilňovanie integrity a dodržiavanie etických princípov štátnymi zamestnancami. Tréning personálne zabezpečili člen Rady Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák.

Hlavným cieľom tréningu bolo poskytnúť účastníkom interaktívnou formou podrobnejší náhľad na etiku a Etický kódex štátneho zamestnanca, ako aj na problematiku konfliktov záujmov v štátnej službe, ich prevencie a riešenia už vzniknutých situácií. Účastníci tréningov mali tiež príležitosť získať lepší rozhľad v oblasti etického rozhodovania, komunikácie a budovania fungujúcich medziľudských vzťahov s kolegami a nadriadenými. Zamerali sme sa tiež na otázku darov a iných výhod, s ktorými sa môžu štátni zamestnanci pri výkone štátnej služby stretnúť.

Celkovo sa na tréningu zúčastnilo takmer 40 zamestnancov ministerstva, ktorí sa vďaka interaktívnym aktivitám a prípadovým štúdiám do diskusií k jednotlivým témam aktívne zapájali.