Etický tréning pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  • 16.06.2021

Členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancom kancelárie Rady Marošom Paulinim realizovali prezenčnou formou etický tréning, ktorého sa zúčastnil generálny tajomník služobného úradu Pavol Sýkorčin, štátna tajomníčka Ingrid Brocková a 28 riaditeľov sekcií a odborov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V úvode štátna tajomníčka rezortu vyjadrila podporu etickej agende a práci etického poradcu.

Témou bola etika v štátnej službe a Etický kódex štátneho zamestnanca so zameraním na politickú neutralitu, komunikáciu na sociálnych sieťach, vyjadrovanie kritických názorov, zahraničných skúsenosti v tejto oblasti, konflikt záujmov, poprizamestnanecké aktivity, pôsobenie štátnych zamestnancov v občianskych združeniach, dary, prikrmovanie, prácu s informáciami a predpoklady úspešnej práce etického poradcu.

Účastníci živo reagovali na prezentované poznatky a diskutovali o špecifikách ich rezortu vo väzbe na aplikáciu a inštitucionalizáciu etickej agendy.