Etický tréning pre Kanceláriu verejnej ochrankyne práv

  • 10.06.2021

Tréning realizovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom. Tréningu sa zúčastnilo 26 zamestnancov Kancelárie verejnej ochrankyne práv, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu Mariána Töröka. Témou bola etika v štátnej službe a Etický kódex štátneho zamestnanca, so zameraním na jeho jednotlivé časti. Na príkladoch z praxe bol vysvetlený konflikt záujmov a poprizamestnanecké obmedzenia, pri medziľudských vzťahoch bola vyzdvihnutá dôležitosť podpory zo strany vedenia služobného úradu. Tréning sa venoval aj implementácii etického programu v rámci služobného úradu.
 
Diskutovalo sa najmä na tému darov a pozorností – aká má byť správna reakcia štátneho zamestnanca v takýchto situáciách a aké opatrenia môže prijať služobný úrad voči externému prostrediu, aby eliminoval ponúkanie darov a pozorností. Diskutujúci sa zhodli, že je potrebné zvyšovať povedomie občanov o tom, že im verejné služby budú poskytnuté v zodpovedajúcej kvalite bez ohľadu na to, či dar alebo pozornosť poskytnú. Účastníkov tréningu tiež zaujímalo, ako zvládať vypäté situácie pri styku s občanmi a zachovať si pri tom profesionálne vystupovanie. Rada zároveň dostala priaznivú spätnú väzbu na etický kódex s konkrétnymi príkladmi správania sa, keďže tieto uľahčujú praktickú aplikáciu kódexu.