Etický tréning na Útvare hodnoty za peniaze

  • 17.05.2021

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch. Dňa 13. mája 2021 sa uskutočnil on-line tréning pre zamestnancov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom.

Tréningu sa zúčastnilo viac ako tridsať zamestnancov Ministerstva financií SR. Bol zameraný na etiku v štátnej službe, zásady etického správania podľa Etického kódexu štátneho zamestnanca, verejné vystupovanie štátnych zamestnancov, komunikáciu na sociálnych sieťach, príklady kritickej komunikácie štátnych zamestnancov v zahraničí. Účastníci diskutovali nielen o etických dilemách, ale aj o situáciách, s ktorými sa stretli počas svojho pôsobenia v štátnej službe. Zaujímala ich politická neutralita a jej hranice, ako sa postaviť k darom alebo ako si zachovať nestrannosť pri spolupráci s externým prostredím. Ďalšou témou, špecifickou pre analytikov, bola práca s informáciami.

Tréning ukázal, že medzi štátnymi zamestnancami je záujem o etické vzdelávanie a tiež to, že témy ako konflikt záujmov alebo problematiku darov je potrebné zrozumiteľne komunikovať tak, aby štátni zamestnanci vedeli v praxi správne a primerane postupovať.