Etický tréning na Úrade verejného zdravotníctva

  • 22.02.2023

V dňoch 13. a 15. februára 2023 realizovala Rada pre štátnu službu interaktívny tréning zameraný na etiku v štátnej službe pre vedúcich zamestnancov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tréning absolvovalo takmer tridsať účastníkov vrátane hlavného hygienika SR Jána Mikasa a viacerých vedúcich zamestnancov sekcií.

Na tréningu sa diskutovalo aj o témach s etikou úzko súvisiacich, s ktorými sa zamestnanci ÚVZ SR stretávajú v praxi, ako sú medziľudské vzťahy na pracovisku, kritická komunikácia alebo zvládanie vypätých situácií pri kontakte s občanmi. Účastníci ocenili obsah aj formát tréningu a Rada v budúcnosti pripraví podobný tréning pre regionálnych hygienikov.