Etický tréning na Protimonopolnom úrade SR

  • 23.07.2021

Rada pre štátnu službu pokračovala v poskytovaní etických tréningov aj v lete. Dňa 22. júla sa uskutočnil on-line formou tréning pre zamestnancov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorý zabezpečovala členka Rady Daniela Zemanovičová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom.
 
Tréningu sa zúčastnilo desať štátnych zamestnancov vrátane podpredsedu úradu Ing. Borisa Gregora. Zameraný bol na etiku v štátnej službe, najmä témy, ako sú zásady etického správania podľa Etického kódexu štátneho zamestnanca, komunikácia na sociálnych sieťach, etické rozhodovanie či úloha etiky a etických poradcov v rámci služobného úradu.