Etický tréning na Inšpektoráte práce Prešov

  • 21.11.2023

Dňa 20. novembra 2023 uskutočnila Rada pre štátnu službu etický tréning pre Inšpektorát práce Prešov. Na tréningu sa zúčastnilo takmer 40 zamestnancov inšpektorátu, personálne ho zabezpečoval člen Rady Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady Martin Firák.

Hlavnými témami tréningu boli Etický kódex štátneho zamestnanca, etika v štátnej službe, konflikt záujmov, medziľudské vzťahy a správanie na pracovisku a úprava darov v štátnej službe.

Podujatie sprevádzala diskusia na praktické témy, ako napríklad konflikt záujmov pri práci inšpektora práce, či odradzujúci účinok výšky trestu na správanie ľudí.