Etické tréningy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

  • 01.07.2022

V dňoch 15. a 29. júna 2022 organizovala Rada pre štátnu službu dva etické tréningy pre vrcholový manažment Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hlavnými témami boli medziľudské vzťahy, konflikty záujmov a Etický kódex štátneho zamestnanca. Program obidvoch etických tréningov bol koncipovaný tak, aby reflektoval na témy, ktoré zaujímali samotných účastníkov. Tréningy personálne zabezpečoval člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini a zamestnanec kancelárie Rady pre štátnu službu Martin Firák.
 
Za PPA sa ich zúčastnili najmä sekční a úsekoví riaditelia. Významnú časť tréningov tvorila interaktívna zložka, ktorej zmyslom je vytvoriť podmienky umožňujúce účastníkom lepšie sa stotožniť s diskutovanými témami a uvedomiť si, ako sa ich dotýkajú v každodennom živote.