Etické tréningy pokračujú

  • 27.04.2021

Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnil ďalší zo série etických tréningov Rady pre štátnu službu pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Tréning zabezpečovali členka Rady Zuzana Šabová a zamestnanec Kancelárie Rady Martin Firák, vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa opäť uskutočnil on-line. Zúčastnil sa ho väčší počet zamestnancov ÚJD, tréning si však zachoval vysokú mieru interaktivity a vyvolal bohatú diskusiu.
 
Účastníkom boli predstavené základné zistenia o etike v štátnej službe na Slovensku a Etický kódex štátneho zamestnanca, diskutovali aj o riešení konkrétnych problémov a situácií súvisiacich s etickým rozhodovaním, s ktorými sa možno stretnúť v praxi. Živo sa tiež zaujímali o témy ako konflikt záujmov štátneho zamestnanca či mimopracovné kontakty so zamestnancami regulovaných subjektov. Pozitívna spätná väzba potvrdzuje udržateľnosť tohto typu tréningov aj pre väčšie skupiny účastníkov.