Druhý etický tréning na Úrade jadrového dozoru

  • 04.12.2020

Dňa 1.12.2020 členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová uskutočnili ďalší etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa tréning opäť realizoval v malej skupine 6 osôb.

Členky Rady predstavili základné zistenia o etike v SR, etický kódex a jeho zásady a spoločne s účastníkmi uvažovali nad riešením konkrétnych etických dilem. Na základe reakcií účastníkov považujeme takýto tréning formou práce v malej skupine za aplikovateľný aj pre iné inštitúcie.