Druhé stretnutie s etickými poradcami

  • 15.04.2021

Dňa 13. apríla 2021 sa uskutočnilo druhé stretnutie etických poradcov, ktoré organizovala Rada pre štátnu službu. Stretnutie sa uskutočnilo on-line formou a zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov. Radu pre štátnu službu reprezentovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, za kanceláriu Rady boli na stretnutí prítomní Maroš Paulini a Martin Firák.

Prvou témou stretnutia bola prezentácia nového letáku k etickému kódexu, ktorý v zjednodušenej forme informuje štátnych zamestnancov o právach a povinnostiach vyplývajúcich z etického kódexu. Ďalšou témou stretnutia boli praktické príklady týkajúce sa etiky a princípov štátnej služby. Samostatne boli prezentované prípady z oblasti medziľudských vzťahov a upozornenie na možnosť sledovať zverejnené rozbory podnetov na stránke Rady.

Ako ďalšie témy stretnutia nasledovali etický program a etické rozhodovanie, ako aj vytvorenie komunikačnej platformy pre etických poradcov, ktorá bude dôležitým nástrojom na užší kontakt a výmenu skúseností medzi etickými poradcami.