Doterajšie skúsenosti s etikou v krajinách strednej a východnej Európy – medzinárodná konferencia v Prahe

  • 30.09.2019

V dňoch 23. a 24. septembra zorganizoval Filozofický ústav Českej akadémie vied medzinárodnú konferenciu „Ethics in Public and Civil Service: Lessons from Central and Eastern European Countries” s cieľom získať pohľad vývoj a stav etiky v vo verejných správach stredoeurópskych krajín. Členky rady Zuzana Šabová a Daniela Zemanovičová pripravili príspevok „Etika v štátnej službe v SR: nástroje, trendy a skúsenosti“, ktorý prezentovala Zuzana Šabová. S príspevkami vystúpili predstavitelia Estónska, Slovinska, Maďarska a ČR. Skúsenosti ukazujú, že pre proces vytvárania etickej kultúry v spoločnosti je dôležitý vzor v podobe najvyšších predstaviteľov, otvorená komunikácia o etických otázkach a funkčná infraštruktúra (etickí poradcovia, vzdelávanie zamestnancov, diskusie). Na konferenciu nadviazalo bilaterálne stretnutie a výmena poznatkov medzi českými odborníkmi a predsedom Rady Pavlom Tkáčom, Danielou Zemanovičovou a Zuzanou Šabovou.