Dotazník na tému Etický kódex štátneho zamestnanca

  • 16.05.2018

Rada pre štátnu službu pracuje na príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Do jeho tvorby sa rozhodla zapojiť aj štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach štátnej správy, keďže ich názor je pre radu kľúčový pri poznaní základných etických problémov v štátnej službe. Prostredníctvom dotazníka môžu odpovedať na otázky týkajúce sa ich skúseností s riešením etických problémov na ich pracovisku, rizík neetického správania, spôsobu, akým ich nadriadení pristupujú k riešeniu etických sporov, či ako by motivovali svojich kolegov správať sa eticky. Dotazník je anonymný, je možné naň odpovedať aj zo súkromných počítačov a jeho vyplnenie zaberie 10-15 minút. Stačí kliknúť na tento odkaz: https://tinyurl.com/yah2kzze