Diskusia s Klubom úradníkov dobrej vôle k služobným hodnoteniam

  • 19.01.2023

Štátnych zamestnancov čaká spravidla do 31. januára v každom roku služobné hodnotenie za predchádzajúci kalendárny rok. V tejto súvislosti diskutoval člen Rady Marián Török so zástupcami Klubu úradníkov dobrej vôle prostredníctvom online platformy na tému „Zmysluplné služobné hodnotenie: mýtus alebo príležitosť.“  
 
Počas besedy zazneli odpovede na otázky, aký význam má služobné hodnotenie, čo od neho očakávať, ale aj ako sa pripraviť na hodnotiaci rozhovor, či už zo strany hodnoteného štátneho zamestnanca, alebo jeho nadriadeného. Člen Rady uviedol, že je dôležité služobné hodnotenie vnímať ako manažérsky nástroj a nástroj na zefektívnenie pracovných postupov, no nemenej dôležitá je jeho úloha na poskytnutie vzájomnej spätnej väzby medzi štátnymi zamestnancami a vedúcimi zamestnancami. 
 
Zaznelo aj mnoho informácií o tom, ako vnímajú štátni zamestnanci služobné hodnotenia, ktoré vyplynuli z online dotazníkového zberu dát realizovaného Radou v roku 2022, ale aj niekoľko upozornení na najčastejšie zlyhania služobných úradov pri služobných hodnoteniach, ktoré vyplynuli z podnetov štátnych zamestnancov preskúmavaných Radou v roku 2022, a v ktorých Rada konštatovala porušenie princípov štátnej služby.  
 
Záznam z diskusie je dostupný na:
https://www.instagram.com/tv/CnhsOY0oIDK/?igshid=YmMyMTA2M2Y