Ďalšia zo serie prednášok predsedu Rady na Technickej univerzite v Košiciach

  • 26.03.2024

Rada pre štátnu službu má od roku 2019 podpísané Memorandum o spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, ktoré je významným nástrojom informovanosti a odovzdávania poznatkov z praxe študentom.

Na základe Memoranda uskutočnil dňa 20. marca 2024 predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč pre študentov tretieho ročníka Ekonomickej fakulty prednášku tematicky zameranú na pôsobnosť a činnosť Rady pre štátnu službu, na údaje získané zo Správy o stave a vývoji štátnej služby ako aj na informácie o Centrálnom informačnom systéme štátnej služby.