Členovia Rady

Pavol Tkáč (1973)

V roku 2000 absolvoval štúdium na Akadémii Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave v študijnom odbore bezpečnostné služby, titul doktora práv získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. V rokoch 1993-2004 pracoval ako vyšetrovateľ na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach a následne pôsobil v Slovenskej informačnej službe. V rokoch 2013-2017 bol vyslaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ako prvý tajomník na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. Od roku 2018 pôsobí v Rade pre štátnu službu ako jej predseda. Do Rady pre štátnu službu ho nominoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Je ženatý a má dve deti.

Anna Ištoková (1962)

Ukončila v roku 1985 štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala v rokoch 1985 až 1988 v Stavoinveste ako právnička v oblasti investičného práva. V rokoch 1988 až 1995 zastávala funkciu právničky v Tlačovej agentúre SR.

Od roku 1995 sa venuje pracovnému právu, v rokoch 1995 až 1996 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odbore pracovného práva, v rokoch 1996 až 2002 pôsobila ako poradkyňa v oblasti pracovného práva a kolektívneho vyjednávania v Konfederácii odborových zväzov SR, v tomto období bola členkou Komisie pre tvorbu katalógu pracovných činností vo verejnej správe vytvorenej na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, súčasne pôsobila ako členka právnej komisie Konfederácie odborových zväzov SR a podpredseda Rozhodcovského senátu Konfederácie odborových zväzov SR.

V rokoch 2002 až 2004 pracovala na Generálnom riaditeľstve Národného úradu práce SR vo funkcii právničky na úseku generálneho riaditeľa a od roku 2004 až do roku 2017  pôsobila v Slovenskom odborovom zväze verejnej správy a kultúry SR ako riaditeľka odboru pracovného práva a sociálnej politiky, predsedníčka Sekcie Sociálnej poisťovne a služieb Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SR a ako členka Predsedníctva Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SR.

V rámci národných projektov Národná sústava povolaní SR a Národná sústava kvalifikácií SR bola menovaná za členku pracovných skupín pre tvorbu sústavy povolaní a kvalifikácií vo verejnej správe. Ako zástupkyňa Konfederácie odborových zväzov SR participovala v pracovných skupinách na tvorbe nového zákona o štátnej službe. Do Rady pre štátnu službu ju nominovala Konfederácia odborových zväzov. 

Maroš Paulini (1987)

Maroš Paulini má skúsenosti s finančným auditom a dohľadom nad finančným trhom (PricewaterhouseCoopers, Národná banka Slovenska). Po získaní titulu magister práva (Masarykova univerzita, Brno) pracoval v Národnej rade Slovenskej republiky a Európskom parlamente. V kancelárii Rady pre štátnu službu pôsobil od apríla 2018 a členom Rady sa stal 21. októbra 2021. Do funkcie ho nominovali zástupcovia neziskových organizácii.

Marián Török (1981)

V roku 2007 ukončil vzdelanie na Fakulte sociálnych vied – Vysokej škole pre politiku na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2008 absolvoval rigoróznu skúšku a následne v roku 2013 ukončil doktorandské štúdium v odbore medzinárodných vzťahov. V rokoch 2007 – 2010 pracoval v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky na odbore zahraničných vzťahov a protokolu, v rokoch 2010 – 2012 v Národnej rade Slovenskej republiky ako tajomník poslaneckého klubu Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany. Od roku 2012 až do zvolenia za člena Rady pre štátnu službu v roku 2022 bol vedúcim Kancelárie verejného ochrancu práv. Je ženatý, má dve dcéry. Do Rady pre štátnu službu ho nominovala Verejná ochrankyňa práv. 

Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2023 18919