Člen Rady na zasadnutí siete pre verejnú etiku

  • 12.10.2023

V dňoch 3. až 6. októbra 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil zasadnutia Európskej siete pre verejnú etiku (European Network for Public Ethics - ENPE) v slovinskej Ľubľane. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia pätnástich členských krajín siete, jeho význam podčiarkol úvodný príhovor predsedníčky slovinského parlamentu Uršky Klakočar Zupančič.

Nasledovala panelová diskusia zameraná na otázky verejnej integrity za účasti predsedu skupiny GRECO, chorvátskeho sudcu Marina Mrčelu, vedúceho divízie verejnej integrity v OECD Julia Baccio Terracina a predsedníčky Transparency International Delie Ferreira Rubio. Stretnutie pokračovalo technickým zasadnutím členov siete, počas ktorého sa diskutovalo o porušeniach integrity a ich postihovaní v jednotlivých krajinách Európskej únie, a na ktorom Maroš Paulini prezentoval prípadové štúdie na tému konfliktu záujmov v štátnej službe, vychádzajúce z praxe Rady pre štátnu službu v Slovenskej republike.

Zasadnutie vyvrcholilo plenárnym zasadnutím siete tematicky zameraným na oblasť konfliktu záujmov.