Člen Rady Maroš Paulini bol zvolený do predsedníctva pracovnej skupiny OECD

  • 10.02.2023

Člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini, spoločne s Mikeom Cresseym z Veľkej Británie a Alim Karagözom z Turecka, boli zvolení za nových členov predsedníctva Pracovnej skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

OECD tvorí 38 najrozvinutejších krajín sveta, Rada pre štátnu službu je členom pracovnej skupiny od roku 2018. Účasť na predsedníctve prinesie nové príležitosti aplikácie dobrej praxe do štátnej služby v SR, medzinárodnej spolupráce, ako aj zviditeľňovania aktivít Rady a Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni.