Člen rady ako spravodajca pred OECD

  • 15.12.2022

V dňoch 23. až 25. novembra sa v sídle Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len OECD) uskutočnilo stretnutie Skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity členských štátov, na ktorom Slovenskú republiku zastupoval člen Rady Maroš Paulini. Sekretariát Skupiny poveril Maroša Pauliniho vedením tímu expertov, ktorý sa venovala výmene skúseností o etike a jej dohľade vo verejnom sektore. Následne Maroš Paulini ako spravodajca prezentoval jeho závery.

Na trojdňovom zasadnutí Skupiny sa preberali viaceré témy týkajúce sa etiky, integrity, dohľadu, lobingu a dezinformácii. Najviac boli diskutované Indikátory verejnej integrity, ktoré pripravila OECD na základe odpovedí členských štátov a ktoré mapujú stav verejnej integrity v danej krajine a pomáhajú krajinám uskutočňovať reformy (https://oecd-public-integrity-indicators.org/).

Zahraničná služobná cesta priniesla aj nové možnosti spolupráce s Francúzskou republikou v oblasti etiky štátnych zamestnancov a pozvanie do Európskej siete odborníkov na etiku. Člen Rady Maroš Paulini bol tiež nominovaný do výboru Skupiny vyšších predstaviteľov verejnej integrity.