Budúcnosť HR: Systémové myslenie alebo byrokracia?

  • 23.01.2020

Zamestnanec Kancelárie Rady pre štátnu službu Maroš Paulini prispel do zborníku Byrokracia verzus vedomostná organizácia v prostredí verejnej správy, ktorý vydala Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v nadväznosti na rovnomennú konferenciu, ktorá sa konala v závere roka 2019.
 
V príspevku ‘Systémové myslenie ako nástroj riešenia súčasných výziev pre štátnu službu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov‘ sa Paulini zameriava na vývoj štátnej služby ako podkategórie správy vecí verejných, mapuje súčasný stav a výzvy, ktorým štátna správa čelí v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Dospieva k záveru, že výzvy sú následkom dynamiky systému štátnej služby, najmä toho, ako súčasne nastavený rámec systému štátnej služby interaguje so zvykmi minulosti, požiadavkami budúcnosti a behaviorálnymi aspektmi ľudskej povahy.
 
Zborník si môžete stiahnuť na stránke UPJŠ (PDF)