Anglická verzia Správy o stave a vývoji štátnej služby

  • 30.08.2019

Rada pre štátnu službu zverejnila anglickú verziu Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018. Správa popisuje situáciu a identifikuje problémy v štátnej službe, analyzuje manažment ľudských zdrojov a informuje o činnosti Rady za rok 2018. Výbor NR SR pre sociálne veci ju prijal uznesením začiatkom mája.
 
Anglickú verziu správy, spolu s originálnym znením v slovenskom jazyku, si môžete stiahnuť tu:
https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/sprava-o-stave-a-vyvoji-statnej-sluzby/