Aktuality

SGI vydal štúdie o fluktuácii zamestnancov a o služobnom hodnotení v kontexte miestnej štátnej správy

SGI (Slovak Governance Institute, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť) vydal dve publikácie venované problémom štátnej služby na úrovni miestnej štátnej správy. V štúdii o fluktuácii SGI skúmal vplyv politických cyklov na zmeny na vedúcich postoch na okresných úradoch, popísal dopady reformy...
11.03.2019

Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 21. februára 2019 zúčastnili na podujatí na tému „Ako rozumne odmeňovať úradníkov?“ v priestoroch kaviarne Nervosa

V diskusii vystúpili: Matej Kurian, riaditeľ odboru hodnotenia verejných výdavkov na Útvare hodnoty za peniaze a spoluautor revízie platov vo verejnej správe (priebežnú správu si môžete pozrieť tu: https://www.finance.gov.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/zamestnanost-mzdy-vo-ve...
11.03.2019

Podpísanie memoranda o spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied UK

Predseda rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD. v utorok 5. marca 2019  podpísali memorandum o spolupráci v oblasti štátnej služby. Účelom tohto memoranda je vymedzenie rámca sp...
11.03.2019

Rada zistila porušenie viacerých princípov štátnej služby v súvislosti v organizačnými zmenami

Na základe podnetu štátneho zamestnanca Rada pre štátnu službu preverovala podozrenie z porušenia viacerých princípov štátnej služby pri organizačnej zmene na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa zistení Rady služobný úrad štátnych zamestnancov oboznámil s dodatkom k organiz...
21.02.2019

Predĺženie termínu na vyplnenie dotazníku

Termín na vyplnenie dotazníku Rady pre štátnu službu určeného pre štátnych zamestnancov sa predlžuje do 22.2.2019. Dotazník nájdete na stránke: https://tinyurl.com/yd2p6jxw .
18.02.2019

Činnosť Rady pre štátnu službu v roku 2018

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) vznikla 1. januára 2018 na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V prvom kvartáli 2018 rada riešila viacero úloh spojených so svojím vznikom a začatím ...
04.02.2019

PROSBA - Dotazník pre štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pripravila dotazník pre štátneho zamestnanca. Názory a postoje štátnych zamestnancov pomôžu objasniť stav štátnej služby a prispejú k tvorbe návrhov na zlepšenie. Preto si dovoľujeme požiadať všetkých štátnych zamestnancov o vyplnenie a šírenie dotazníka. Vyplnenie zaberie ...
17.01.2019

Rada vydala svoj druhý newsetter

Druhý newsletter Rady pre štátnu službu je na svete. Nájdete v ňom rozpracovanú  tému politickej neutrality, II. časť výsledkov dotazníka k etike, rozbor podnetu o služobnom hodnotení, správu o etike vo Francúzsku a zoznam aktualít.  Newsletter je prístupný tu: https://tinyurl.com/y9kjbsse.
10.01.2019

Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov

Predstavitelia Rady pre štátnu službu sa v pondelok 10. decembra 2018 zúčastnili na podujatí na túto tému v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. S prezentáciami vystúpili riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Š. Kišš, riaditeľ Transparency International Slovensko (TIS) G. Šíp...
09.01.2019

Profesionalita, dôvera a etika štátnych úradníkov

Členovia Rady pre štátnu službu sa v stredu 12. decembra 2018 zúčastnili na diskusii, ktorú organizovala iniciatíva Dobrý úradník. Docentka K. Staroňová z Fakulty ekonomických a sociálnych vied vysvetlila prístupy k vymedzeniu pojmu profesionalita a parametre, prostredníctvom ktorých sa dá sledov...
09.01.2019
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
19606