Aktuality

Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva vnútra ČR

V dňoch 22. a 23. októbra sa predseda Rady JUDr. Pavol Tkáč, členka Rady Mgr. Anna Ištoková a zamestnanec Kancelárie Rady Mgr. Alexander Rác zúčastnili na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva vnútra ČR – sekcie štátnej služby zastúpenej námestníkom ministra vnútra pre štátnu službu RNDr...
05.11.2019

Prednášky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Etika v štátnej službe, štátnozamestnanecké vzťahy a prierez štátnou službou spolu s jej princípmi budú témami troch prednášok, ktoré sa uskutočnia na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach tento november.   Členka Rady Daniela Zemanovičová spolu s Marošom Paulinim predstavia 6. novembra prob...
31.10.2019

Workshop na Fakulte verejnej správy UPJŠ

V utorok, 5. novembra 2019 o 10.00, sa na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutoční workshop Rada pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu štátnej služby. V jeho rámci sa členovia Rady budú  venovať postaveniu a činnosti Rady...
31.10.2019

Hranice etického správania: videá

Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová nahrala sériu videí, v ktorých vysvetľuje dôležitosť etických pravidiel v štátnej správe. Kde sú hranice etického a neetického konania? Ako má úradník postupovať, pokiaľ sa stane svedkom neetického konania?   Videá vznikli v rámci projektu Tran...
09.10.2019

Doterajšie skúsenosti s etikou v krajinách strednej a východnej Európy – medzinárodná konferencia v Prahe

V dňoch 23. a 24. septembra zorganizoval Filozofický ústav Českej akadémie vied medzinárodnú konferenciu „Ethics in Public and Civil Service: Lessons from Central and Eastern European Countries” s cieľom získať pohľad vývoj a stav etiky v vo verejných správach stredoeurópskych krajín. Členky rady...
30.09.2019

Ako presadzovať zmeny vo verejnej správe?

Vďaka štipendiu francúzskej vlády sa členka Rady Zuzana Šabová zúčastnila kurzu s týmto názvom, ktorý organizuje École nationale d´administration  (ENA) v Paríži. ENA zabezpečuje vysokoškolské vzdelanie pre francúzskych aj zahraničných vysokých štátnych úradníkov a pripravuje ich na prácu v domác...
30.09.2019

Memorandum o spolupráci s Fakultou verejnej správy UPJŠ

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD., podpísali v utorok, 17. septembra Memorandum o spolupráci. Jeho obsahom je vymedzenie rámca spolupráce FVS a RŠS v oblasti rozvoja št...
19.09.2019

Rada vydala svoj štvrtý newsletter

V druhom tohtoročnom čísle nájdete články na témy: Správa o stave a vývoji štátnej služby Odborná štúdia „Etika v štátnej službe“ Rozbor podnetu: Organizačná zmena Seminár Etika v štátnej službe vo Francúzsku – inšpirácia pre Slovensko? Prípad na zamyslenie: Nestrannosť   Newslett...
06.09.2019

Správa GRECO pozitívne hodnotí prípravu Etického kódexu

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) vydala v rámci piateho hodnotiaceho kola nové odporúčania pre Slovenskú republiku. Organizácia GRECO bolo založená v roku 1999 Radou Európy s cieľom monitorovať dodržiavanie protikorupčných noriem organizácie štátmi. Cieľom GRECO je zlepšiť schopnosť svojich ...
05.09.2019

Anglická verzia Správy o stave a vývoji štátnej služby

Rada pre štátnu službu zverejnila anglickú verziu Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018. Správa popisuje situáciu a identifikuje problémy v štátnej službe, analyzuje manažment ľudských zdrojov a informuje o činnosti Rady za rok 2018. Výbor NR SR pre sociálne veci ju prijal uznesením ...
30.08.2019
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
19606