Aktuality

Prednáška pre študentky Ekonomiky a manažmentu verejnej správy

V utorok, 30. marca 2021, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu verejného manažmentu prednášku na tému Systém štátnej služby v Slovenskej republike pre študentky  3. ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej...
31.03.2021

Záver etického vzdelávania pre Úrad jadrového dozoru

Dňa 23. marca 2021 uskutočnili členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová záverečný etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa etický tréning opäť konal online formou. Členky Rady predstavili základn...
24.03.2021

Štátna správa v novej dobe – diskusia Klubu úradníkov dobrej vôle

V diskusii organizovanej Klubom úradníkov dobrej vôle dňa 16.3.2021 vystúpila členka Rady Zuzana Šabová spolu s Monikou Uhlerovou, viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov SR a Alexandrou Stachovou, zodpovednou za chod osobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv. Účastníčky diskusie ...
17.03.2021

Ustanovenie § 250b Zákonníka práce rozširujú úpravu domáckej práce na štátnych zamestnancov

V októbri 2020 predložila Rada pre štátnu službu v rámci medzirezortného pripomienkového konania stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pri príprave stanoviska a návrh...
05.03.2021

Rada vydala svoj prvý tohtoročný newsletter

Nájdete v ňom články o Využívaní hodnotiacej škály pri služobnom hodnotení Rozbore podnetu: Princíp zákonnosti Prešetrovaní výpovedí štátnych zamestnancov Radou Plánovanom stretnutí s etickými poradcami Prípade na zamyslenie: Mužské reči Zdravotných benefitoch pôstu Newsletter si...
26.02.2021

Pracovné stretnutie Rady pre štátnu službu s vedúcim Úradu vlády SR

Dňa 25. februára 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Rady pre štátnu službu s vedúcim Úradu vlády SR, na ktorom diskutovali o ďalšom smerovaní a vývoji štátnej služby na Slovensku. Zaoberali sa najmä témami ako je príprava novej koncepcie odmeňovania štátnych zamestnancov, zhodnotil...
26.02.2021

Rada pre štátnu službu participuje na projekte OECD zameranom na zlepšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie zastrešuje projekt OECD zameraný na zlepšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku. V súčasnosti experti z OECD na základe online stretnutí so slovenskými partnermi robia prehľad o aktuálnej situácii na Slovensku v oblasti etiky, etický...
16.02.2021

Tretí etický tréning na Úrade jadrového dozoru

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Dňa 9. februára 2021 uskutočnili členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová tretí tréning, ktorý sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnil online formou. Členky Rady...
16.02.2021

Rada zverejnila prvé rozbory prešetrení výpovedí

V rámci tejto kompetencie Rada prešetruje výpoveď, ktorú dostal štátny zamestnanec najvyššieho služobného úradu z organizačných dôvodov. Rada prešetrí, či je postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou v súlade so zákonom a princípmi štátnej služby. Výsledkom preše...
16.02.2021

Plánované stretnutie s etickými poradcami

Rada pre štátnu službu pripravuje druhé on-online stretnutie s etickými poradcami a zamestnancami poverenými na služobných úradoch zabezpečovať etickú agendu. Na stretnutí budeme pokračovať v riešení etických dilem, budeme sa venovať etickému rozhodovaniu, predstavíme letáčik k etickým zásadám a ...
15.02.2021
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
19606