Aktuality

Etický tréning na Protimonopolnom úrade SR

Rada pre štátnu službu pokračovala v poskytovaní etických tréningov aj v lete. Dňa 22. júla sa uskutočnil on-line formou tréning pre zamestnancov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorý zabezpečovala členka Rady Daniela Zemanovičová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulin...
23.07.2021

Druhý tohtoročný newsletter Rady pre štátnu službu

Nájdete v ňom články o Porovnaní výsledkov služobných hodnotení za roky 2019 a 2020 Skúsenostiach a odporúčaniach nórskeho etického poradcu Terjeho Dyrstada Rozbore podnetu: Princíp zákonnosti a efektívneho riadenia Hlavných zisteniach zo Správy o stave a vývoji štátnej služby v SR za r...
24.06.2021

Prerokovanie Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020

Rada pre štátnu službu dňa 14.6.2021 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020 na rokovanie Výboru NR SR pre sociálne veci. Na rokovaní sa zúčastnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková. V úvode svoj...
23.06.2021

Etický tréning pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancom kancelárie Rady Marošom Paulinim realizovali prezenčnou formou etický tréning, ktorého sa zúčastnil generálny tajomník služobného úradu Pavol Sýkorčin, štátna tajomníčka Ingrid Brocková a 28 riaditeľov sekcií...
16.06.2021

Etický tréning pre Kanceláriu verejnej ochrankyne práv

Tréning realizovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulinim a Martinom Firákom. Tréningu sa zúčastnilo 26 zamestnancov Kancelárie verejnej ochrankyne práv, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu Mariána Töröka. Témou bola et...
10.06.2021

Pracovné inzeráty len pre úradníkov?

Dňa 13. mája 2021 vyšiel v týždenníku Trend článok „Pracovné inzeráty len pre úradníkov. Štát sa pred odborníkmi zvonku dobrovoľne uzatvára,“ medzi ktorého podklady patrili odpovede Rady pre štátnu službu na otázky súvisiace s obsadzovaním pozícií vedúcich štátnych zamestnancov na ministerstvách ...
28.05.2021

Etický tréning na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví

Etický tréning pre zamestnancov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa uskutočnil on-line formou dňa 20. mája 2021, pričom sa ho zúčastnil aj predseda úradu Andrej Juris. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulin...
25.05.2021

Etický tréning na Útvare hodnoty za peniaze

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch. Dňa 13. mája 2021 sa uskutočnil on-line tréning pre zamestnancov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie R...
17.05.2021

Etické tréningy pokračujú

Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnil ďalší zo série etických tréningov Rady pre štátnu službu pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Tréning zabezpečovali členka Rady Zuzana Šabová a zamestnanec Kancelárie Rady Martin Firák, vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa opäť uskutočnil on-line. Zúčastni...
27.04.2021

Druhé stretnutie s etickými poradcami

Dňa 13. apríla 2021 sa uskutočnilo druhé stretnutie etických poradcov, ktoré organizovala Rada pre štátnu službu. Stretnutie sa uskutočnilo on-line formou a zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov. Radu pre štátnu službu reprezentovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, za kanceláriu R...
15.04.2021
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
19606