Aktuality

Pracovné inzeráty len pre úradníkov?

Dňa 13. mája 2021 vyšiel v týždenníku Trend článok „Pracovné inzeráty len pre úradníkov. Štát sa pred odborníkmi zvonku dobrovoľne uzatvára,“ medzi ktorého podklady patrili odpovede Rady pre štátnu službu na otázky súvisiace s obsadzovaním pozícií vedúcich štátnych zamestnancov na ministerstvách ...
28.05.2021

Etický tréning na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví

Etický tréning pre zamestnancov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa uskutočnil on-line formou dňa 20. mája 2021, pričom sa ho zúčastnil aj predseda úradu Andrej Juris. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie Rady Marošom Paulin...
25.05.2021

Etický tréning na Útvare hodnoty za peniaze

Rada pre štátnu službu pokračuje v etických tréningoch. Dňa 13. mája 2021 sa uskutočnil on-line tréning pre zamestnancov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky. Tréning zabezpečovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová spolu so zamestnancami kancelárie R...
17.05.2021

Etické tréningy pokračujú

Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnil ďalší zo série etických tréningov Rady pre štátnu službu pre zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Tréning zabezpečovali členka Rady Zuzana Šabová a zamestnanec Kancelárie Rady Martin Firák, vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa opäť uskutočnil on-line. Zúčastni...
27.04.2021

Druhé stretnutie s etickými poradcami

Dňa 13. apríla 2021 sa uskutočnilo druhé stretnutie etických poradcov, ktoré organizovala Rada pre štátnu službu. Stretnutie sa uskutočnilo on-line formou a zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov. Radu pre štátnu službu reprezentovali členky Rady Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová, za kanceláriu R...
15.04.2021

Prednáška pre študentky Ekonomiky a manažmentu verejnej správy

V utorok, 30. marca 2021, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu verejného manažmentu prednášku na tému Systém štátnej služby v Slovenskej republike pre študentky  3. ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej...
31.03.2021

Záver etického vzdelávania pre Úrad jadrového dozoru

Dňa 23. marca 2021 uskutočnili členky Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová a Zuzana Šabová záverečný etický tréning pre vedúcich štátnych zamestnancov Úradu jadrového dozoru. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa etický tréning opäť konal online formou. Členky Rady predstavili základn...
24.03.2021

Štátna správa v novej dobe – diskusia Klubu úradníkov dobrej vôle

V diskusii organizovanej Klubom úradníkov dobrej vôle dňa 16.3.2021 vystúpila členka Rady Zuzana Šabová spolu s Monikou Uhlerovou, viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov SR a Alexandrou Stachovou, zodpovednou za chod osobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv. Účastníčky diskusie ...
17.03.2021

Ustanovenie § 250b Zákonníka práce rozširujú úpravu domáckej práce na štátnych zamestnancov

V októbri 2020 predložila Rada pre štátnu službu v rámci medzirezortného pripomienkového konania stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pri príprave stanoviska a návrh...
05.03.2021

Rada vydala svoj prvý tohtoročný newsletter

Nájdete v ňom články o Využívaní hodnotiacej škály pri služobnom hodnotení Rozbore podnetu: Princíp zákonnosti Prešetrovaní výpovedí štátnych zamestnancov Radou Plánovanom stretnutí s etickými poradcami Prípade na zamyslenie: Mužské reči Zdravotných benefitoch pôstu Newsletter si...
26.02.2021
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
19606